A+ R A-

تبلیغات

رجیران

تاج ورزشی

تاج ورزشی

آیتم 209 -  یک جلد نشریه تاج ورزشی شماره 80 , ویژه دربی بیستم ,  بهترین برد برای آبیپوشان جوان تاج با سه گل تر و تمیز ..  

 

* شرایط ظاهری                عالی - خوب  ( در هر دو فرم موجود است ) 

* قدمت                            39 سال

* تاریخ انتشار                    پنجشنبه 22 اردیبهشت 1356

*نوع چاپ                        جلد هلیوگراف ضخیم و داخل معمولی

* تهیه                              کمیاب   ( مازاد در آرشیو مجموعه , تنها پنج عدد ) 

* قیمت                            300/000 تومان / سیصد هزار تومان 

 

 شماره ای که هر آبی دل , آن را بسیار دوست میدارد !

 

 از کمیاب ترین شماره های مجله تاج  و یادگاری ارزشمند  ........  با شرح و حواشی دربی بیستم و همچنین دارای تصویر گل نخست محرم عاشری از زاویه بالا که بسیار ارزشمند است بهمراه مصاحبه با  داور آلمانی دربی بیستم  و ....