A+ R A-

تبلیغات

رجیران

برنو ویشمان Berno Wischmann

برنو ویشمان Berno Wischmann

 

 

 برنو ویشمان ( Berno Wischmann )

 

پرفسور برنو ویشمان , قهرمان دو و میدانی و مدرس صاحب نام دو و میدانی دانشگاه یوهانس گوتنبرگ شهر ماینز- آلمان , که طی سالها خدمات بسیاری به دو و میدانی ایران نمود و در موفقیت های قهرمانان دو و میدانی ایران , سهیم بود .... این مقاله در جهت قدردانی از او و خدماتش تهیه شده است ..... برای انسانی والا , مهربان و  عاشق ورزش 

Professor Berno Wischmann champion track and field athletics and teacher in Mainz - Johannes Gutenberg University in Germany, which has many years of service to the Iranian Athletics and Athletics Champions in the success of Iran was involved .... this article has been prepared in recognition of his service ..... for Honorable man , kind and love sports

 

 

 بیوگرافی

نام  :  برنو ویشمان

تولد  : دوشنبه چهارم دیماه 1289 - توندرن پروس - آلمان 

فوت  : سه شنبه سوم مهر 1380 ( 91 سالگی ) سوبرهیم - آلمان 

رشتخ : دو و میدانی 

تحصیلات : کارشناس تربیت بدنی از دانشگاه برلین و دکترای تربیت بدنی از دانشگاه ماینز 1958

 

 پرفسور برنو ویشمان , قهرمان پرتاب نیزه و موسس آکادمی دانشکده ماینز  - استاد دانشکده تربیت بدنی ......... از بهترین مربیان دو و میدانی آلمان با سالها ریاست بر انستیتو دانشکاه ماینز که منشاء خدمات بی شمار به ورزش المان و سایر کشور جهان  از جمله ایران ....

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و استقرار صلح و آرامش , دنیا نیز در جهت بازگشت به شرایط پیش از جنگ قرار داشت ... کشورهای پیشرفته لزوم سرمایه گذاری و  اهمیت دوچندان به مقوله ورزش , جهت حضور در تورنمنت های بین المللی را در دستور کار خود قرار دادند .... پس از گذشت هفت سال از تاسیس دانشگاه ماینز ( 1948 ) در یک محوطه وسیع با امکانات اولیه و همت پرفسور برنو ویشمان , انستیتو ورزشی دانشگاه ماینز تاسیس و آغاز بکار نمود .... این   تاسیسات ورزشی انستیتو هفته ای  سه روز ( جمعه - شنبه و یکشنبه ) به دو ومیدانی اختصاص یافت و از اواخر دهه 60 میلادی نیز , با پذیرفتن ورزشکاران میهمان از سایر کشور ها , شهرتی جهانی یافت ...........

     

 

 

 

 

برنو ویشمان Berno Wischmann

 

 

 

 

برنو ویشمان Berno Wischmann

  * آمادگی جسمانی پرفسور برنو ویشمان در سنین پایان میانسالی ( 65 سالگی ) بسیار قابل توجه بود .......  بهار 1355

Professor Berno Wischmann fitness in the last years of middle age ( 65 years old ) was very impressive ....... Spring 1976

 

 

برنو ویشمان Berno Wischmann

  * بترتیب از راست : دانشجوی ژاپنی - تیمور غیاثی - سلمان حسام - پرفسور برنو ویشمان - اشتیاق مبارک ( مالزی ) و رضا انتظاری 

Respectively, from left: Japanese student - Teymour Ghiassi - Salman Hesam. - Professor Berno Wischmann - Eshtiagh Mobarak ( Malaysia ) and Reza Entezari

 

 

برنو ویشمان Berno Wischmann

 

 

 

 

Berno Wischmann

  * تیمور غیاثی ( قهرمان پرش ارتفاع آسیا ) همراه با استاد برنو ویشمان که همانند پدری مهربان برای او بود .........

Teymour Ghiassi ( Asia 's high jump champion ) with Professor Berno Wischmann that his A kind father was

 

 

 

برنو ویشمان Berno Wischmann