A+ R A-

تبلیغات

رجیران

دنیای ورزش مجله دربی شش تایی ها

دنیای ورزش دربی شش تایی 1352

 

 دنیای ورزش مجله دربی شش تایی ها 1352

* یک جلد نشریه دنیای ورزش شماره 155  ویژه بازی بزرگ دربی دوازدهم تاج و پرسپولیس شهریور 1352

 

  آنچه که هر پرسپولیسی رویای داشتنش را   دارد !

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

* شرایط ظاهری                       عالی - خوب و ضعیف         ( در هر سه صورت بصورت مازاد موجود است ) 

* تاریخ انتشار                           شنبه 17 شهریور 1352

* قدمت                                  43 سال 

* تهیه                                    بسیار بسیار کمیاب 

* قیمت                                  1200/000 تومان ( یک ملیون دویست هزار تومان  ) برای نسخه ای با شرایط عالی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------