A+ R A-

تبلیغات

رجیران

ملوان انزلی

 

  ملوان  بندر انزلی 1355

 تیم خوشنام بندر, در جام چهارم علیرغم شایستگی در نهایت تنها به رتبه هفتمی خود را در سال پیش اکتفا کرد تا کماکان یکی از بهترین تیمهای شهرستانی فوتبال ایران باشد اما قهرمانی این تیم در اولین دوره جام حذفی در همین سال , موجب کسب اعتباری بیش از بیش برای مردان بندر بود تا مربی زحمتکش این تیم و بچه های شایسته اش افتخاری همیشگی را برای  هواداران پرشورانزلی  به ارمغان آورند .... 

 

ملوان بندر انزلی 1355

 

 

 

ملوان و شهباز هفته اول جام چهارم تخت جمشیدملوان و شهباز هفته اول جام چهارم تخت جمشیدملوان و شهباز هفته اول جام چهارم تخت جمشید

 

 

 

ملوان و شهباز هفته اول جام چهارم تخت جمشید

 

 

 

رضا ویشگاهی

* رضا ویشگاهی مدافع شایسه ملوان در جام تخت جمشید - او با نفوذهای پی در پی نقش عمده ای در حملات یاران انزلی ایفا میکرد

 

 ملوان و بانک ملی هفته بیست و چهارم جام چهارم تخت جمشید

   * غفور جهانی مهاجم نامدار ملوان و حبیب زرین نام ( مدافع بانک ملی ) در نمایی از رقابت هفته بیست و چهارم ( آبانماه 1355 )

 

 

ملوان و ماشین سازی هفته هفدهم جام چهارم تخت جمشید

* علی صیاد دروازه بان ملوان ستاره دیدار تبریز بود در این نمای زیبا او در حال دورنمودن توپ از روی دروازه  ملوان در حضور مهاجمان ماشین سازی ( علی مودت و بیوک ولی پور ) دیده میشود دیگر حاضران در تصویر منوچهر ناوران ( 5 ) محمود پیشگاه هادیان و محمدرضا رافت هستند  ( مهر ماه 1355 )